بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Mashhad.


موارد یافت شده: 12

1 - Designing and analyzing the motivational risk profile of healthy food and agricultural products purchase (چکیده)
2 - Spatial Analysis of Tourism Development Potential of Tourism Destination Villages Case Study: Mashhad Tourism Sphere of Influence) (چکیده)
3 - ارزیابی کیفیت‌های بصری فضاهای آموزشی بر اساس ترجیحات استفاده‌کنندگان، مورد مطالعاتی: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4 - Survey of Bibliotherapy in Hospital Libraries of Iran Based on SWOT Model (چکیده)
5 - Predicting Shear Wave Velocity of Soil Using Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Networks (چکیده)
6 - An analysis on housing's quantitative and qualitative indicators texture worn case study: Mashhad No Darreh district (چکیده)
7 - Daily Rainfall forecasting for Mashhad Synoptic Station using Artificial Neural Network (چکیده)
8 - Detection of Diplotriaena spp. from the body cavity of Myna (Acridotheres tristis) in Mashhad, Iran (چکیده)
9 - Fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattela germanica L. collected from public hospital of Mashhad, Iran. (چکیده)
10 - The comparison between fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattella germanica L. in spring and autumn seasons collected from a public hospital in Mashhad, Iran. (چکیده)
11 - Fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattela germanica L. collected from various locations in Mashhad, Iran. (چکیده)
12 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)