بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: PMMA


موارد یافت شده: 14

1 - بررسی ریزساختارها و تغییر خواص نوری ایجاد شده در پلی‌متیل‌متاآکریلات با تابش‌دهی توسط لیزر گاز‌کربنیک (چکیده)
2 - سنتز کاتالیست دو هستهای کبالت بر پایه لیگاند فنوکسی - ایمین برای پلیمریزاسیون متیل متاکریلات (چکیده)
3 - ساخت و بررسی آزمایشگاهی میکروپمپ تمام ترموپلاستیک چندلایه با سطح مقطع نیم بیضی (چکیده)
4 - A Study on the Effect of Nano Alumina Particles on Fracture Behavior of PMMA (چکیده)
5 - A Study on Mechanical Properties of PMMA/Hydroxyapatite nanocomposite (چکیده)
6 - BEHAVIOR OF THE BURNING OF PMMA SHEETS BY PILOT IGNITION (چکیده)
7 - The Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread (چکیده)
8 - Experimental Investigation of the Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread (چکیده)
9 - The Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread (چکیده)
10 - BEHAVIOR OF THE BURNING OF PMMA SHEETS BY PILOT IGNITION (چکیده)
11 - A transient two-dimensional model of thermal and oxidative degradation of PMMA (چکیده)
12 - Downward flame spread over PMMA sheets in quiescent air: Experimental and theoretical studies (چکیده)
13 - Improved Numerical Model of Thermal Degradation of Non-charring Solid Materials (چکیده)
14 - Numerical Study of Oxygen Effects on Thermal Degradation of Solid Fuels (چکیده)