بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Phase transformation


موارد یافت شده: 19

1 - Effect of Microstructure on Stress Dependence of Transformation Induced Plasticity in TRIP800 Low-Alloy Multiphase Steels (چکیده)
2 - What tools can we use to track and predict the response of steels to welding? (چکیده)
3 - On the kinetics of TiAl3 intermetallic layer formation in the titanium and aluminum diffusion couple (چکیده)
4 - Effect of MnO shell to prevent sintering of FePt nanoparticles during the annealing process (چکیده)
5 - Phase transformation of carbide in ultrahigh-carbon steel (چکیده)
6 - An accelerated spheroidization method in high chromium tool steel (چکیده)
7 - A novel process on production of thin wall austempered ductile iron heat-treted in the mold (چکیده)
8 - As-cast microstructures of aluminium containing ductile cast iron (چکیده)
9 - Comparison on the graphite particles formed in as-cast and commercial hypereutectoid steels after subsequent graphitization treatment (چکیده)
10 - Graphitization transformation acceleration in CK45 steel during heat treatment process (چکیده)
11 - Microstructure evolution in hypereutectoid graphitic steel (چکیده)
12 - A Novel Process on Production of Thin Wall Austempered Ductile Iron Heat-treated in the Mold (چکیده)
13 - Microstructural study in graphitised hypereutectoid cast and commercial steels (چکیده)
14 - The effect of aluminium content on morphology, size, volume fraction, and number of graphite nodules in ductile cast iron (چکیده)
15 - Evolution of graphite phase morphology during graphitization process in hypereutectoid steels (چکیده)
16 - Preparation of anhydrous dicalcium phosphate, DCPA, through sol–gel process, identification and phase transformation evaluation (چکیده)
17 - The influence of annealing temperature on the graphitisation of CK 45 Steel (چکیده)
18 - Graphitization in CK 45 Steel (چکیده)
19 - Effects of pre-strain on microstructure of Ni-Ti orthodontic archwires (چکیده)