بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Resistivity


موارد یافت شده: 12

1 - Durability and Mechanical Properties of Roller Compacted Concrete Containing Coarse Reclaimed Asphalt Pavement (چکیده)
2 - Influence of steel fibres on the mechanical and physical performance of self-compacting concrete manufactured with waste materials and fillers (چکیده)
3 - Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe1.9Co0.1As2 Superconductor (چکیده)
4 - Improvement in volume resistivity and morphology of a blend of polyolefin elastomer with linear low-density polyethylene (چکیده)
5 - Relation between resistivity and temperature in the presence of two magnetic flux pinning mechanisms (چکیده)
6 - Effect of cationic asphalt emulsion as an admixture on transport properties of roller-compacted concrete (چکیده)
7 - Microstructural Characterization of Quenched AISI D2 Tool Steel Using Magnetic/Electromagnetic Nondestructive Techniques (چکیده)
8 - Correlation of Apparent Thermal Conductivity and Electrical Resistivity of Moist Thermal Insulation Materials (چکیده)
9 - HIGH PRESSURE ELECTRICAL RESISTIVITY OF COMPOSITION CONTROLLED Nd-123 BASED BULK MATERIAL (چکیده)
10 - High Pressure-High Temperature Electrical Resistivity Studies on Nd0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ (چکیده)
11 - Effect of grain size and microstructures on resistivity of Mn–Co–Ni thermistor (چکیده)
12 - Electrical resistivity survey for predicting Samsor aquifer properties, southeast Iran (چکیده)