بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: micronucleus


موارد یافت شده: 11

1 - Investigating the Vinblastine Induced-Chromosomal Abnormality in the Already Gamma Irradiated L929 Cell Line Using Micronucleus Assay in Cytokinesis Blocked Binucleated Cells (چکیده)
2 - Investigating the Genotoxic Effect of Gamma Irradiation on L929 Cells after Vinblastine Treatment Using Micronucleus Assay on Cytokinesis-blocked Binucleated Cells (چکیده)
3 - Hydrocortisone increases the vinblastine-induced chromosomal damages in L929 cells investigated by the micronucleus assay on cytokinesis-blocked binucleated cells (چکیده)
4 - Origanum vulgare leaf extract protects mice bone marrow cells against ionizing radiation (چکیده)
5 - Investigating the Effect of Gamma Irradiation on Vinblastine-Induced Aneuploid L929 Cell Lines Using Micronucleus Assay on Binucleated Cells (چکیده)
6 - An Investigation of the Effect of Electromagnetic Waves with Low Frequency in Causing Chromosome Damages in L929 Cell Line (چکیده)
7 - Study of radioprotective effect of green tea against gamma irradiation using micronucleus assay on binucleated human lymphocytes (چکیده)
8 - اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه ( 940 مگا هرتز) بر اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی (چکیده)
9 - Analysing the Radioprotective Effect of Cotoneaster Nummularia in Mouse Bone Marrow Cells Using Micronucleus Assay (چکیده)
10 - بررسی صحت تقسیم سلولی در سلولهای ناتوان در تعمیر DNA (چکیده)
11 - Ozone inhalation can induce chromosomal abnormalities in bone marrow cells of wistar rats (چکیده)