بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ......


موارد یافت شده: 14

1 - Investigation an environmentally friendly method under magnetic field as a green solvent for the synthesis of brookite phase nanoparticles at room temperature (چکیده)
2 - Moisture dependent geometrical properties of sunflower seed (چکیده)
3 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
4 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
5 - بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات (چکیده)
6 - ارائه روش اجرای نگهداری پیشگویانه توسط MCM در کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات (چکیده)
7 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
8 - اتوماسیون و سیستم های کنترل محیطی گلخانه. (چکیده)
9 - The impact of the Environmental-Tourism projects on the Urban Rehabilitation (چکیده)
10 - plasma methionin lysine concentrations of early kactation cows fed diet cocentration raw or roastaed iranian soybean varicty (چکیده)
11 - (Cydonia oblonga) " ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه "به (چکیده)
12 - پیدا کردن مسیرهای چند هدفه در شبکه های تصادفی با استفاده از ترکیب سیستم ایمنی مصنوعی و نظریه آشوب (چکیده)
13 - Comparative Gas Chromatography of Halides using different substituted Phenylboronic acids as derivatizing reagents (چکیده)
14 - A SURVEY ON ANTIBODY RESPONSE AGAINST HYDATID FLUID, PROTOSCOLEX AND WHOLE BODY OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS ANTIGENS BY ELISA (چکیده)