بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: AHL


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی گیاه دارویی سنا (Cassia angustifolia Vahl.) (چکیده)
2 - Biostratigraphy of Campanian—Maastrichtian sequences and facies analysis in Anaran and Samand Anticlines, Zagros, Iran (چکیده)
3 - Biocontrol and plant growth promotion activities of endophytic and rhizospheric fungi from almond trees (Prunus dulcis) indigenous in the northeast of Iran (چکیده)
4 - The involvement of Western Orientalists in cultural heritage affairs during the Pahlavi Era, Iran (1925–1979) (چکیده)
5 - Investigation of activities of Forooghi encountering with the West culture in Iran (چکیده)
6 - Reading the Positive Side of Narcissism as Disorder in the Confessional Art of Ginsberg and Kahlo (چکیده)
7 - Different aspects of bacterial communication signals (چکیده)
8 - شناسایی سودوموناسهای ایجاد کننده شانکر یاکتریایی درختان میوه هسته داز در استان خراسان رضوی (چکیده)
9 - New records of three Latrodectus species found in Khorasan province (Araneae: Theridiidae) (چکیده)
10 - Effect of Stripping Gas Injection in a Novel 3-Section Desorption Column (چکیده)
11 - The PA4204 gene encodes a periplasmic gluconolactonase (PpgL) which is important for fitness of Pseudomonas aeruginosa (چکیده)