بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: APEC


موارد یافت شده: 8

1 - Prevalence and clonal distribution of avian Escherichia coli isolates harboring increased serum survival (iss) gene (چکیده)
2 - Antimicrobial resistance, virulence associated genes and phylogenetic background versus plasmid replicon types: the possible associations in avian pathogenic Escherichia coli (APEC) (چکیده)
3 - بررسی شیوع ژن های حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در اشرشیاکلی جدا شده از شترمرغ و عفونت ادراری انسان (چکیده)
4 - An Integrated Perspective on Virulence-Associated Genes (VAGs), Antimicrobial Resistance (AMR), and Phylogenetic Clusters of Pathogenic and Non-pathogenic Avian Escherichia coli (چکیده)
5 - Frequency of iss-harboring avian pathogenic Escherichia coli isolates from dead in shell embryos in hatcheries of Mazandaran. (چکیده)
6 - شیوع ژن های حدت در اشرشیاکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور و عفونت دستگاه ادراری انسان (چکیده)
7 - A study on the presence of some potential virulence genes and quinolone resistance in avian pathogenic Escherichia coli isolated from chickens in Northeast of Iran (چکیده)
8 - In vitro studies to develop a bacterial ghost of avian pathogenic E.coli (APEC) serotype 078 as a non-viable oral and parentral vaccine against avian colibacilosis (چکیده)