بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: European Journal of Plant Pathology


موارد یافت شده: 13

1 - Efficacy of Althaea officinalis leaf extract in controlling Alternaria spp. pathogenic on Citrus (چکیده)
2 - The antimicrobial peptide AsR416 can inhibit the growth, sclerotium formation and virulence of Rhizoctonia solani AG1-IA (چکیده)
3 - Genetic variability and molecular evolution of Bean common mosaic virus populations in Iran: comparison with the populations in the world (چکیده)
4 - Cereal diseases caused by Fusarium graminearum: from biology of the pathogen to oxidative burst-related host defense responses (چکیده)
5 - Resistance assessment and biochemical responses of sugar beet lines against Pythium aphanidermatum, causing root rot (چکیده)
6 - Evaluation of the antagonistic potential of Bacillus strains against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and their role in the induction of resistance to potato soft rot infection (چکیده)
7 - Identification, virulence factors characterization, pathogenicity and aggressiveness analysis of Fusarium spp. causing wheat head blight in Iran (چکیده)
8 - Nitric oxide: a signaling molecule which activates cell wall-associated defense of tomato against Rhizoctonia solani (چکیده)
9 - Genetics and molecular mechanisms of resistance to powdery mildews in tomato (Solanum lycopersicum) and its wild relatives (چکیده)
10 - Oxidative burst and enzymatic antioxidant systems in rice plants during interaction with Alternaria alternata (چکیده)
11 - Evaluation of repeat sequences on plasmid pEA29 of Erwinia (چکیده)
12 - Characterization of Pectobacterium species from Iran using biochemical and molecular methods (چکیده)
13 - Cytomolecular aspects of rice sheath blight caused by Rhizoctonia solani (چکیده)