بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محسن صدر


موارد یافت شده: 9

1 - Evaluation of Price-sensitive Loads' Impacts on LMP and Market Power Using LMP Decomposition (چکیده)
2 - Evaluation of price-sensitive loads’ impacts on transmission network congestion using an analytical approach (چکیده)
3 - ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان) (چکیده)
4 - Application of PSO for Selective Harmonic Elimination in a PWM AC/AC Voltage Regulator (چکیده)
5 - کنترل مستقیم توان مبدلهای PWM سه فاز مجهز به فیلتر LCL (چکیده)
6 - شبیه سازی سخت افزاری توربین بادی با استفاده از موتور DC مناسب برای مطالعات استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
7 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان (چکیده)
8 - بررسی احتمالی میزان ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
9 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)