بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Kamrani


موارد یافت شده: 14

1 - A preliminary study on some potential toxic effects of Rosa damascena Mill (چکیده)
2 - A comparative study of the long-term effects of piroxicam and ketoprofen on the gastric mucosa, kidney, liver, and hematopoietic system of dogs (چکیده)
3 - Laxative effects of Rosa damascena Mill in dogs (چکیده)
4 - بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ (چکیده)
5 - مقایسه ی اثرات پیروکسیکام و کتوپروفن بر مخاط معده ی سگ (مطالعه ی اندوسکوپیک) (چکیده)
6 - یافته های قلبی-تنفسی بیهوشی کوتاه مدت با تالامونال و ریکاوری از آن: یک مطالعه تجربی د رسگ (چکیده)
7 - A report of canine tick paralysis caused by ornithodorus lahorensis (چکیده)
8 - AN UNDIFFERENTIATED ORONASAL CARCINOMA IN A DOG (چکیده)
9 - SEROPREVALENCE OF LEPTOSPIRAL ANTIBODIES IN STRAY DOGS (چکیده)
10 - گزارش يك موزد ملانوم بدخيم در حفره دهاني سگ (چکیده)
11 - گزارشي از مگاازوفاگوس گربه در ايران (چکیده)
12 - گزارش يك مورد ملانوم بدخيم در حفره دهاني سگ (چکیده)
13 - مقايسه تاثيرات دو داروي پيروكسيكام و كتوپروفن بر مخاط معده، كبد، كليه و سيستم خونساز در سگ (چکیده)
14 - Prevalence of Echinococcus granulosus and other intestinal helminths of stray dogs in mashhad area, Iran (چکیده)