بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hosein Gholami


موارد یافت شده: 12

1 - Model Predictive Direct Power Control of Three-Phase Grid-Connected Converters With Fuzzy-Based Duty Cycle Modulation (چکیده)
2 - Voltage sensorless improved model predictive direct power control for three-phase grid-connected converters (چکیده)
3 - اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان در نیروگاه خورشیدی 110 کیلوواتی الهیه ی مشهد در فصول مختلف (چکیده)
4 - کنترل تطبیقی مدل مرجع جریان مبدل مدولاسیون پهنای پالس منبع ولتاژی متصل به شبکه در کاربرد انرژی های تجدیدپذیر (چکیده)
5 - Adaptive predictive voltage control of three-phase PWM-VSCs in UPS applications (چکیده)
6 - کنترل پیش بین توان مبدلهای منبع ولتاژی با تعداد سنسورهای کاهش یافته در کاربرد منابع انرژی تولید پراکنده (چکیده)
7 - Deadbeat Direct Power Control for Grid Connected Inverters using a Full-Order Observer (چکیده)
8 - Adaptive Predictive-DPC for a Grid Connected Low-Cost PV Generator (چکیده)
9 - Low computational burden grid voltage estimation for grid connected voltage source converter-based power applications (چکیده)
10 - Novel grid voltage estimation by means of the Newton–Raphson optimisation for three-phase grid connected voltage source converters (چکیده)
11 - Instantaneous grid voltage estimation based on the Newton-Raphson optimization for grid connected VSC applications (چکیده)
12 - کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل PWM متصل به شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستم های تولید پراکنده (چکیده)