بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Shalchian


موارد یافت شده: 17

1 - اثر فعال سازی مکانیکی در حضور افزودنی بر بازیابی عناصر نادر خاکی از لامپ های فلورسنت به روش هیدرومتالورژی (چکیده)
2 - Metals recovery from hydrodesulfurization catalysts: a profitability analysis (چکیده)
3 - حذف عناصر ناخالصی آهن و مس از کنسانتره مولیبدنیت توسط محلول اسید نیتریک (چکیده)
4 - تاثیر سرعت گرمایش بر نحوه تجزیه اوره (چکیده)
5 - توسعه مدل سینتیکی برای پیش‌بینی رفتار انحلال مولیبدنیت فعال‌سازی شده به‌روش مکانیکی (چکیده)
6 - بررسی فرایند لیچینگ کنسانتره ی مولیبدنیت فعال شده به روش مکانیکی (چکیده)
7 - تولید آهن از کانه های سولفیدی به روش احیاء مستقیم توسط زغال سنگ کک نشو در حضور Ca (چکیده)
8 - Recovery of molybdenum from leach solution using polyelectrolyte extraction (چکیده)
9 - An enhanced dissolution rate of molybdenite and variable activation energy (چکیده)
10 - Recycled Cobalt from Spent Li-ion Batteries as a Superhydrophobic Coating for Corrosion Protection of Plain Carbon Steel (چکیده)
11 - Recovery of iron from a high-sulfur and low-grade iron ore (چکیده)
12 - Investigating the Effect of Mechanical Activation Parameters on Structural Changes and Leaching Rate of Molybdenite Concentrate (چکیده)
13 - On the mechanism of molybdenite exfoliation during mechanical milling (چکیده)
14 - Recovery of iron from low-grade hematite ore using coal-based direct reduction followed by magnetic separation (چکیده)
15 - COMBUSTION PERFORMANCE OF Ni-COATED AND UNCOATED HIGH ENERGETIC ALUMINUM NANOPARTICLES (چکیده)
16 - Selective Acidic Leaching of Spent Zinc- Carbon Batteries Followed by Zinc Electrowinning (چکیده)
17 - بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی (چکیده)