بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Javad Saebi


موارد یافت شده: 15

1 - Smart Transmission Grid Roadmap in Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
2 - Integrating demand response market into energy/reserve market: A bilevel approach (چکیده)
3 - Reserve Procurement through Demand Response Markets in Wind Integrated Power Systems (چکیده)
4 - Towards a fully integrated market for demand response, energy and reserves (چکیده)
5 - Toward Mitigating Electric Vehicles Impact on Power System‎: ‎A Planning Approach (چکیده)
6 - Optimal distribution of Electric Vehicle Types for Minimizing Total CO2 Emissions (چکیده)
7 - Stochastic Optimization of Demand Response Aggregators in Wholesale Electricity Markets (چکیده)
8 - بررسی اثرات نفوذ منابع بادی در میزان مشارکت سمت مصرف در برنامه های پاسخگویی بار (چکیده)
9 - Toward mitigating wind-uncertainty costs in power system operation: A demand response exchange market framework (چکیده)
10 - Economic evaluation of demand response in power systems with high wind power penetration (چکیده)
11 - ارزیابی اقتصادی پاسخگویی بار در حضور مقادیر بالای انرژی باد در سیستم قدرت (چکیده)
12 - Implementations of Smart Transmission Grid in Iran (Case Study: Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
13 - Imperialist Competitive Algorithm for Reactive Power Dispatch Problem in Electricity Markets (چکیده)
14 - Implementation of Demand Response in Different Control Strategies of Smart Grids (چکیده)
15 - استفاده از روش AVK برای حل معادلات حالت گذرای موتورهای القایی (چکیده)