بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Roman


موارد یافت شده: 14

1 - Rotifer enrichment with DHA did not improve growth and survival rate of yellowtail clownfish (Amphiprion clarkii) larvae (چکیده)
2 - Multilocus Genotyping of ‘Candidatus Phytoplasma Solani’ Associated with Grapevine Bois Noir in Iran (چکیده)
3 - Behaviours of antiviral Oseltamivir in different media: DFT and SQMFF calculations (چکیده)
4 - New Data on Comparative Cytogenetics of the Mouse-Like Hamsters (Calomyscus Thomas, 1905) from Iran and Turkmenistan (چکیده)
5 - A study on aroma release and perception of saffron ice cream using in-vitro and in-vivo approaches (چکیده)
6 - Molecular Typing of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ in Iranian Vineyards (چکیده)
7 - POST herbicide programs utilizing tribenuron for cleavers (Galium aparine L.) control in winter wheat cultivars (چکیده)
8 - Designing a range modulator wheel to spread-out the Bragg peak for a passive proton therapy facility (چکیده)
9 - مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان (چکیده)
10 - تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان (چکیده)
11 - A generalization of the Buzano inequality (چکیده)
12 - Effects of conjugated linoleic acid on in vitro prostaglandin production by bovine fetal endometrial cells. (چکیده)
13 - Effects of conjugated linoleic acid on prostaglandin production by bovine endometrial cells (چکیده)
14 - Effects of conjugated linoleic acid on in vitro prostaglandin production by bovine fetal endometrial cells (تاثیر CLA بر تولید پروستاگلندینها در شرایط آزمایشگاهی) (چکیده)