بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: SASAN TORABI


موارد یافت شده: 13

1 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند (چکیده)
2 - Weather-Based Index Insurance Pricing- Canonical Vine Copula Function Approach (چکیده)
3 - تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسی (چکیده)
4 - اثر محدودیت عرضه آب کشاورزی بر الگوی کشت زراعی شهرستان چناران (کاربرد برنامه ریزی فازی چند هدفه با تابع عضویت غیرخطی) (چکیده)
5 - قیمت گذاری کیفی قارچ در تهران (چکیده)
6 - کارایی گاوداری های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده های فازی) (چکیده)
7 - Estimation of Passenger Rail Demand Function in Tehran Province by using Ols Method (چکیده)
8 - گزینش الگوی بهینه زراعی پایدار با تاکید بر محدودیت منابع آبی (مطالعه موردی: شهرستان کوزران در استان کرمانشاه) (چکیده)
9 - Investigating Symmetrical and Asymmetrical Cointegration of the Factors Affecting the Passenger Rail Demand in Tehran Province (چکیده)
10 - The Review of Asymmetrical Cointegration Relationship between Agriculture and Economic Growth in Iran by Using TAR and M-TAR Models (چکیده)
11 - Agricultural impact on economic growth in Iran using ARDL approach co integration (چکیده)
12 - The Estimation of Agriculture Share in Economic Growth of Iran by Using OLS Method (چکیده)
13 - Agricultural Impact on Economic Growth in Iran Using Johansen Approach Cointegration (چکیده)