بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mohamad Motevalli Anbarani


موارد یافت شده: 10

1 - "The Effects of Concurrent Training during Cardiac Rehabilitation on Plasma MMP-9 and TIMP-1 Levels in Myocardial Ischemic Patients" (چکیده)
2 - Spirulina supplementation during gradual weight loss in competitive wrestlers (چکیده)
3 - Effects of hydrotherapy with massage on serum nerve growth factor concentrations and balance in middle aged diabetic neuropathy patients (چکیده)
4 - Effects of green tea extract supplementation and endurance training on irisin, pro-inflammatory cytokines, and adiponectin concentrations in overweight middle-aged men (چکیده)
5 - Does green tea extract enhance the anti‐inflammatory effects of exercise on fat loss? (چکیده)
6 - Effects of upper-body, lower-body, or combined resistance training on the ratio of follistatin and myostatin in middle-aged men (چکیده)
7 - The effect of eight weeks resistance and aerobic training on myostatin and follistatin expression in cardiac muscle of rats (چکیده)
8 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالم (چکیده)
9 - بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتی‌گیران (چکیده)
10 - The Effect of Rate of Weight Reduction on Serum Myostatin and Follistatin Concentrations in Competitive Wrestlers (چکیده)