بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zahra Eskandari


موارد یافت شده: 11

1 - تاثیر 12 هفته تمرینات ترکیبی ثبات عصبی-عضلانی پویا(DNS) و بازی های چند مهارتی خلاق بر راستای قامت، توانایی های عملکردی و میزان فعالیت بدنی دختران نوجوان 17-14 سال مبتلا به اضافه وزن / چاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده یکسو کور (چکیده)
2 - ویژگی های فضای فیزیکی مدرسه برمبنای تجارب بین المللی (چکیده)
3 - Functional Movement Screen™ (FMS) as a musculoskeletal injuries prediction tool (چکیده)
4 - Extension of Cube Attack with Probabilistic Equations and its Application on Cryptanalysis of KATAN Cipher. (چکیده)
5 - Cube distinguisher extraction using division property in block ciphers (چکیده)
6 - ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی (چکیده)
7 - بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل (چکیده)
8 - واکاوی نظریه مایا در وداها (چکیده)
9 - Energy-Aware Optimal Clustering in Wireless Sensor Network Using Integer/Linear Programming (چکیده)
10 - Optimal Cluster Head selection in Wireless Sensor Networks using Integer Linear Programming techniques (چکیده)
11 - The Effect of Text-Based Direct Vocabulary Instruction On Vocabulary Acquisition (چکیده)