بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: faezeh alipoor


موارد یافت شده: 11

1 - Endocrine and oxidative stress characteristics in different anesthetic methods during pneumoperitoneum in dogs (چکیده)
2 - آنچه باید در مورد نحوه انتخاب نوع پانسمان متناسب با زخم بدانیم (چکیده)
3 - Equine adipose-derived mesenchymal stem cells: phenotype and growth characteristics, gene expression profile and differentiation potentials (چکیده)
4 - Growth Rate of Equine Marrow- Derived Versus Fat- derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
5 - Different pattern of SOX2 expression as an embryonic marker in equine adipose and marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
6 - مروری بر استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در ترمیم جراحات تاندونی اسب (چکیده)
7 - تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب به منظور استفاده در درمان بیماری های اندام حرکتی (چکیده)
8 - آزمون قابلیت تمایز آزمایشگاهی سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از مغز استخوان اسب (چکیده)
9 - استحصال و نگهداری سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب با هدف سلول درمانی (چکیده)
10 - Antagonistic effects of prosopis farcta against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
11 - Detection of some antibiotic residues in poultry carcasses slaughtered in an industrial abattoir of Mashhad (چکیده)