بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hojat zamyad


موارد یافت شده: 10

1 - Dynamic behavior modelling of the silicone-ethanol actuator based on principal dynamic modes of the Laguerre model (چکیده)
2 - Development of a phase-change material-based soft actuator for soft robotic gripper functionality: In-depth analysis of material composition, ethanol microbubble distribution and lifting capabilities (چکیده)
3 - Design and characterization of electro-active soft actuator based on phase transition of microencapsulated silicon-ethanol composite (چکیده)
4 - طراحی و مشخصه‌یابی عملگر نرم الکتروفعال-الهام گرفته از طبیعت، بر پایه کامپوزیت سیلیکون-اتانول (چکیده)
5 - ساخت ربات نرم خزنده با استفاده از کامپوزیت زمینه سیلیکون تقویت شده با سیال تغییر فازدهنده (چکیده)
6 - ساخت عملگر نرم نوین با طول عمر بالا با استفاده از سیلیکون الاستومر و اتانول (چکیده)
7 - A recurrent neural network–based model for predicting bending behavior of ionic polymer–metal composite actuators (چکیده)
8 - Behavior Identification of IPMC Actuators Using Laguerre-MLP Network With Consideration of Ambient Temperature and Humidity Effects on Their Performance (چکیده)
9 - A combined fuzzy logic and artificial neural network approach for non‐linear identification of IPMC actuators with hysteresis modification (چکیده)
10 - طراحی و ساخت پمپ سرنگ با قابلیت کنترل خودکار نرخ تزریق داروی بیهوشی (چکیده)