بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: somayeh soltani


موارد یافت شده: 12

1 - A Deep Neural Network Architecture for Intrusion Detection in Software-Defined Networks (چکیده)
2 - تشخیص حمله انکارسرویس‎توزیع‎شده مبتنی بر بازتاب در اینترنت‎وسایل‎نقلیه با استفاده از یادگیری گروهی (چکیده)
3 - Detecting the software usage on a compromised system: A triage solution for digital forensics (چکیده)
4 - یک رویکرد محاسبات ی آگاه از امنیت و حریم خصوصی در مورد اشتراک داده ها در محیط ابر ی (چکیده)
5 - Robust Authentication and Session Key Agreement Protocol for Satellite Communications (چکیده)
6 - Developing Software Signature Search Engines Using Paragraph Vector Model: A Triage Approach for Digital Forensics (چکیده)
7 - A formal model for event reconstruction in digital forensic investigation (چکیده)
8 - Event reconstruction using temporal pattern of file system modification (چکیده)
9 - معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها (چکیده)
10 - A survey on digital evidence collection and analysis (چکیده)
11 - Android malware detection based on overlapping of static features (چکیده)
12 - A survey on real world botnets and detection mechanisms (چکیده)