بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: tahereh mahvelati shamsabadi


موارد یافت شده: 10

1 - Transparent and robust omniphobic surface using colloidal polymer layers (چکیده)
2 - Z-scheme design of Ag@g-C3N4/ZnS photoanode device for efficient solar water oxidation: An organic-inorganic electronic interface (چکیده)
3 - ZnS@ reduced graphene oxide nanocomposite as an effective sunlight driven photocatalyst for degradation of reactive black 5: A mechanistic approach (چکیده)
4 - ZnS nanospheres/reduced graphene oxide photoanode for highly efficient solar water oxidation (چکیده)
5 - Photostability and visible-light-driven photoactivity enhancement of hierarchical ZnS nanoparticles: The role of embedment of stable defect sites on the catalyst surface with the assistant of ultrasonic waves (چکیده)
6 - Improving photocatalytic activity of ZnS nanoparticles for degradation of an azo dye under sunlight via synergistic effect of graphene nanosheets (چکیده)
7 - Photocatalytic Degradation and Mineralization of Reactive Textile Azo Dye Using Zinc Sulfide Nanoparticles Prepared by Ultrasound (چکیده)
8 - Lanthania Colloidal Nanoparticles: Hydrothermal Synthesis, Structural, and Rheological Properties (چکیده)
9 - Influence of preparation methods of microwave, sol–gel, and hydrothermal on structural and optical properties of lanthania nanoparticles (چکیده)
10 - Synthesis, Characterization, and Optical Properties of Lanthania Nanoparticles (چکیده)