بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zahra aminiroshan


موارد یافت شده: 11

1 - Investigating the cognitive process of attention while watching sport advertisements in interested and non-interested people using Electroencephalogram technology (چکیده)
2 - The Development Model of Digital Sports Businesses (چکیده)
3 - مطالعه تحلیلی کارکردهای اردوها و بازدیدهای ورزشی در اوقات فراغت دانش آموزان (چکیده)
4 - ارائه مدل ویژگی‌ شخصیتی و انگیزه کارآفرینی بر قصد راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی: نقش میانی آگاهی از کارآفرینی (چکیده)
5 - بررسی نقش ترغیب احساسی بر خودکارآمدی و نگرش کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی (یک مطالعه تجربی) (چکیده)
6 - comparison of brand responses to type of advertising and interest in sport based on attantion index (چکیده)
7 - Employing Eye Tracking in Quantifying and Qualifying Visual Attention of Web Site Viewers (Physical Education Faculties) (چکیده)
8 - The Effect of Sport Events Environments on Audience Attention to Advertising Using Brain Activity (چکیده)
9 - تاثیر محتوای تبلیغ بر میزان توجه افراد با بررسی توان باند آلفا (چکیده)
10 - The Effect of Sport on Audience Attention to Advertising with Use of brain Activity (چکیده)
11 - بررسی ارتباط بین قصد کارافرینانه با صلاحیت راه اندازی کسب و کار در بین دانشجویان (چکیده)