کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2004-03-10

Title : Effect of enzyme supplementation in wheat and triticle based diets on broiler performance ( تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های حاوی گندم و تریتیکاله بر عملکرد جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005262,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {Effect of enzyme supplementation in wheat and triticle based diets on broiler performance},
booktitle = {کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس},
year = {2004},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of enzyme supplementation in wheat and triticle based diets on broiler performance
%A Kermanshahi, Hassan
%J کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس
%D 2004

[Download]