هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15

عنوان : ( تأثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته بندیهای معمولی پلی اتیلن )

نویسندگان: ناصر ولی پورمطلق , محمدتقی حامدموسویان , سید علی مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه محصول زرشک با وجود کاربردها و خواص فراوان غذایی و دارویی اغلب تحت تأثیر فعالیتهای آبی، رشد میکروارگانیزمها، فعالیتهای آنزیمی و تغییر رنگدانه ها در نتیجه اکسیداسیون، کیفیت مطلوب خود را از دست داده و از ارزش آن کاسته می شود. بسته بندی نامناسب، یکی از مهمترین مشکلات ایجاد کننده عوامل فوق می باشد. در این پژوهش با توجه به مقاومت بسته های محتوی نانوذرات نقره در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن و همچنین خاصیت میکروب کشی آنها، تأثیر این بسته ها در افزایش کیفیت و ماندگاری این محصول با دو نوع از بسته های پلی اتیلن رایج مورد مقایسه قرار گرفت. در این راستا مشخصه های میکروبی مختلف و رنگ دانه های زرشک، بررسی شدند. آزمایشات میکروبی بر اساس استانداردهای ملی ایران انجام شد و کاهش بار میکروبی بخصوص در مورد کپک و شمارش کلی باکتریها را برای نمونه های مربوط به بسته های محتوی نانوذرات نقره در مقایسه با نمونه های مربوط به بسته های پلی اتیلن نشان دادند. بررسی رنگ ظاهری نمونه ها نیز به کمک نرم افزار فتوشاپ و بر اساس میانگین رنگ قرمز و درصد روشنایی عکسای گرفته شده از دانه های زرشک انجام شد که مقایسه این مشخصه ها نشان داد که تقریباً در تمام هفته های آزمایش رنگ ظاهری نمونه های مربوط به بسته های محتوی نانوذرات نقره در مقایسه با نمونه های مربوط به بسته های پلی اتیلن از کیفیت بهتری برخوردار می باشند.

کلمات کلیدی

, زرشک, نانوذرات نقره, نانو کامپوزیت, میکروارگانیزم, خاصیت ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005786,
author = {ولی پورمطلق, ناصر and حامدموسویان, محمدتقی and مرتضوی, سید علی},
title = {تأثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته بندیهای معمولی پلی اتیلن},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زرشک، نانوذرات نقره، نانو کامپوزیت، میکروارگانیزم، خاصیت ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته بندیهای معمولی پلی اتیلن
%A ولی پورمطلق, ناصر
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A مرتضوی, سید علی
%J هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2008

[Download]