زبان و گویشهای ایران , 2008-06-13

Title : ( Attitudes towards the Mashhadi... )

Authors: Reza Pishghadam ,

Citation: BibTeX | EndNote

Attitudes towards the Mashhadi...

Keywords

Attitudes towards the
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006872,
author = {Pishghadam, Reza},
title = {Attitudes towards the Mashhadi...},
booktitle = {زبان و گویشهای ایران},
year = {2008},
location = {Sistan, IRAN},
keywords = {Attitudes towards the Mashhadi...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Attitudes towards the Mashhadi...
%A Pishghadam, Reza
%J زبان و گویشهای ایران
%D 2008

[Download]