بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2007-11-18

Title : ( هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

Authors: , Habib Rajabi Mashhadi , Javad Sadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله

Keywords

هماهنگی رله ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007295,
author = {, and Rajabi Mashhadi, Habib and Sadeh, Javad},
title = {هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2007},
location = {IRAN},
keywords = {هماهنگی رله ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A ,
%A Rajabi Mashhadi, Habib
%A Sadeh, Javad
%J بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2007

[Download]