پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2007-9)

عنوان : ( بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفران )

نویسندگان: علی شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پزوهش استخراج اولئو رزین زعفران با استفاده از حلال های مختلف شامل متانول -اتانول-ایزوپروپانول-استن-اتیل استات واتر نفت و با روش های استخراج سرد.....

کلمات کلیدی

, زعفران, استخراج حلالی, اولئو رزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007311,
author = {شریف, علی},
title = {بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفران},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2007},
month = {September},
issn = {1735-4161},
keywords = {زعفران-استخراج حلالی-اولئو رزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفران
%A شریف, علی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2007

[Download]