هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر افزودنیهای مختلف و زمان نگهداری در حالت انجماد بر زمان تخمیر و حجم مخصوص کراواسانهای ١ منجمد )

نویسندگان: محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای افزایش کیفیت محصولات منجمد استفاده از بهبوددهنده ها میباشد .در این پژوهش از سه افزودنی شامل امولسیفایر DATEM در سطوح (صفر و ۳./ درصد)، اسید اسکوربیک در سطوح (صفر و ۲۰۰ پی پی ام )و آنزیم آلفا آمیلاز (صفر و ۵۰۰ پی پی ام ) استفاده گردید.نمونه ها پس از آماده سازی و بعد از طی سه دوره زمانی یک هفته،دو هفته و یکماه از سردخانه خارج گردیده . زمان تخمیرخمیر و حجم مخصوص نان حاصل اندازه گیری شد .تاثیر هر کدام از این مواد به صورت جداگانه و ترکیب با هم مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که با افزایش زمان نگهداری نمونه ها در سردخانه،زمان تخمیرافزایش و حجم مخصوص کاهش یافتند .بهترین نتیجه زمانی حاصل شد که از این افزودنیها در ترکیب با هم استفاده گردید.

کلمات کلیدی

, خمیرهای منجمد, کراواسان, بهبود دهنده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007368,
author = {حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {تاثیر افزودنیهای مختلف و زمان نگهداری در حالت انجماد بر زمان تخمیر و حجم مخصوص کراواسانهای ١ منجمد},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خمیرهای منجمد- کراواسان- بهبود دهنده ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر افزودنیهای مختلف و زمان نگهداری در حالت انجماد بر زمان تخمیر و حجم مخصوص کراواسانهای ١ منجمد
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]