پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2007-11-24

Title : ( اثرات جهش زایی اشعه گاما بر برنج رقم ایندیکا )

Authors: abbas falahati soghondikolaii , Mehrdad Lahouti , Ahmad Reza Bahrami , سیدکمال کاظمی تبار , علی دهستانی ,

Citation: BibTeX | EndNote

در این تحقیق اثرات جهش زایی اشعه گاما بر جوانه زنی ، قابلیت کال زایی و رشد کالوس در گیاه برنج مورد بررسی قرار گرفت . بررسی رشد کالوس ها در تیمار های مختلف اشعه گاما نشان داد دز 20 گری می تواند به عنوان تابش مناسب برای تولید کالوس از جنین بالغ برنج بکار گرفته شود. در پایان می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از دزهای مناسب اشعه گاما می تواند موجب افزایش فراوانی تنوع سوماکلونال و متعاقب آن تهیه تعداد زیادی واریانت های مفید جهت برنامه های اصلاحی برنج گردد.

Keywords

, تابش گاما , کشت این ویترو ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008402,
author = {Falahati Soghondikolaii, Abbas and Lahouti, Mehrdad and Bahrami, Ahmad Reza and سیدکمال کاظمی تبار and علی دهستانی},
title = {اثرات جهش زایی اشعه گاما بر برنج رقم ایندیکا},
booktitle = {پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2007},
location = {IRAN},
keywords = {تابش گاما - کشت این ویترو - برنج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات جهش زایی اشعه گاما بر برنج رقم ایندیکا
%A Falahati Soghondikolaii, Abbas
%A Lahouti, Mehrdad
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A سیدکمال کاظمی تبار
%A علی دهستانی
%J پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2007

[Download]