دانش و توسعه, سال (2007-12)

عنوان : ( اولویت گذاری خواسته های مشتریان بر اساس گسترش مشخصه های کیفی - مطالعه موردی: هتل پنج ستاره آلفا )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , مصطفی کاظمی , علی فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط رقابتی و پویای امروزی باعث گردیده سازمان ها و شرکت ها، مشتری را در کانون توجه خود قرار دهند بطوریکه تولید کالا و خدمت از مشتری شروع شده و به خود مشتری ختم می گردد. خدمات به علت ناملموس بودن ابعاد آن دارای پیچیدگی خاصی است که سنجش و طراحی کیفیت را تا حدی دشوار می نماید. تکنیک مورد استفاده در این تحقیق، گسترش مشخصه کیفی می باشد، اطلاعات مربوط به رضایت و درجه اهمیت نیازها از نظر مشتریان بصورت پیمایشی از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است

کلمات کلیدی

, خانه کیفیت, کیفیت خدمات, رضایت مشتری, گسترش مشخصه کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008519,
author = {ناظمی, شمس الدین and کاظمی, مصطفی and فتحی, علی},
title = {اولویت گذاری خواسته های مشتریان بر اساس گسترش مشخصه های کیفی - مطالعه موردی: هتل پنج ستاره آلفا},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
month = {December},
issn = {2008-1456},
keywords = {خانه کیفیت، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، گسترش مشخصه کیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت گذاری خواسته های مشتریان بر اساس گسترش مشخصه های کیفی - مطالعه موردی: هتل پنج ستاره آلفا
%A ناظمی, شمس الدین
%A کاظمی, مصطفی
%A فتحی, علی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]