هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( مدلسازی انتقال جرم طی فرایند خشک کردن اسمزی سیب زمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی )

نویسندگان: محمدرضا امیریوسفی , محبت محبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک کردن اسمزی، به عنوان یک روش فرآوری کمینه طی دهه های گذشته اهمیت بسیاری یافته است. این فرآیند مستلزم انتقال جرم می باشد که با روشهای مختلف، عمدتاً مبتنی بر قانون Fick ، مدل سازی می شود. در این پژوهش، فرآیند مدل سازی با به دست آوردن داده های تجربی درصد جذب مواد، میزان از دست دادن رطوبت و درصد رطوبت در محصول در غلظت های مختلف محلول اسمزی ( 5، 10 و 15 %)، دمای غوطه وری ( 30 ، 40 و 60 درجه سانتی گراد)، نسبت سیب زمینی به محلول اسمزی ( 1:6 ، 1:8 ، 1:10 ) و مدت زمان غوطه وری ( 1، 2، 3 و 4 ساعت) انجام شد. جهت مدل سازی از شبکه عصبی مصنوعی ( ANN ) استفاده شد و نتایج، حاکی از قدرت بالای مدل در پیش بینی خروجی های سیستم بود که می تواند برای بهینه سازی شرایط خشک کردن اسمزی

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, شبکه عصبی مصنوعی, انتقال جرم, خشک کردن اسمزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008991,
author = {امیریوسفی, محمدرضا and محبی, محبت},
title = {مدلسازی انتقال جرم طی فرایند خشک کردن اسمزی سیب زمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیب زمینی- شبکه عصبی مصنوعی- انتقال جرم- خشک کردن اسمزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی انتقال جرم طی فرایند خشک کردن اسمزی سیب زمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
%A امیریوسفی, محمدرضا
%A محبی, محبت
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]