بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2006-11-13

Title : ( ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه )

Authors: Habib Rajabi Mashhadi , Mohammad Farshad , Javad Sadeh , سید مجتبی روحانی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله

Keywords

تولید پراکنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010601,
author = {Rajabi Mashhadi, Habib and Farshad, Mohammad and Sadeh, Javad and سید مجتبی روحانی},
title = {ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2006},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {تولید پراکنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه
%A Rajabi Mashhadi, Habib
%A Farshad, Mohammad
%A Sadeh, Javad
%A سید مجتبی روحانی
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2006

[Download]