بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Farshad


موارد یافت شده: 18

1 - Transmission line fault location using hybrid wavelet-Prony method and relief algorithm (چکیده)
2 - Generalized Instance-based Fault Locating in Transmission Lines Using Single-ended Voltage Measurements (چکیده)
3 - مکان‌یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته و الگوریتم جنگل تصادفی (چکیده)
4 - A Novel Fault-Location Method for HVDC Transmission Lines Based on Similarity Measure of Voltage Signals (چکیده)
5 - Fault Locating in High Voltage Transmission Lines Based on Harmonic Components of One-end Voltage Using Random Forests (چکیده)
6 - A Novel Technique for Joint Energy and Reserve Dispatch Considering Lost Opportunity Cost (چکیده)
7 - الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
8 - ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه (چکیده)
9 - Accurate Single Phase Fault Location Method for Transmission Lines based on K-nearest Neighbor Algorithm using One-end Voltage (چکیده)
10 - تجزیه و تحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی بر پایه سیستم چندعاملی (چکیده)
11 - Analysis of Interaction Between Energy-spinning Reserve and Replacement Reserve Markets (چکیده)
12 - تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP (چکیده)
13 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه (چکیده)
14 - تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان (چکیده)
15 - طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو (چکیده)
16 - طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (چکیده)
17 - فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO (چکیده)
18 - مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران (چکیده)