مترجم, دوره (2), شماره (5), سال (1992-6) , صفحات (83-94)

عنوان : ( تکنیک‌های آموزش ترجمه 1 )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بخش از مقاله که ترجمه کتاب و درسنامه‌ای در باره ترجمه است، برخی از مفاهیم بنیادی ترجمه و ارائه مواد و مطالب مورد نیاز برای کار عملی ترجمه در کلاس، تکنیک‌های متنوع و متعددی پیشنهاد شده است که به کمک آن‌ها می‌توان به نحوی خلاق و مفید ترجمه را به عنوان وسبله آموزش زبان به کار گرفت.

کلمات کلیدی

, زبان مادری و ترجمه, ترجمه و انتقال دو سویه مفاهیم, اصول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011167,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {تکنیک‌های آموزش ترجمه 1},
journal = {مترجم},
year = {1992},
volume = {2},
number = {5},
month = {June},
issn = {1023-5906},
pages = {83--94},
numpages = {11},
keywords = {زبان مادری و ترجمه، ترجمه و انتقال دو سویه مفاهیم،اصول ترجمه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکنیک‌های آموزش ترجمه 1
%A هاشمی, محمدرضا
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 1992

[Download]