چهارمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2005-08-15

عنوان : ( بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , محمدرضا باسامی , احسان افشاری صفوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR

کلمات کلیدی

, بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013194,
author = {طالب خان گروسی, مسعود and باسامی, محمدرضا and احسان افشاری صفوی},
title = {بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR},
booktitle = {چهارمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2005},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A باسامی, محمدرضا
%A احسان افشاری صفوی
%J چهارمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2005

[Download]