سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش , 2007-11-27

Title : ( Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach )

Authors: Hamed Vahdat Nejad , Reza Monsefi , Hossein Deldari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach

Keywords

Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013427,
author = {Vahdat Nejad, Hamed and Monsefi, Reza and Deldari, Hossein},
title = {Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach},
booktitle = {سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2007},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach
%A Vahdat Nejad, Hamed
%A Monsefi, Reza
%A Deldari, Hossein
%J سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
%D 2007

[Download]