سومین همایش علمی پژوهشی قارچهای خوراکی ایران , 2007-12-11

Title : ( study of distribution and identification of some of edible fungi in Shahid Zare forest park and Siah Roodbar region (Mazandaran) )

Authors: Mahmood Zokaei , Elaheh Tabasi , ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

study of distribution and identification of some of edible fungi in Shahid Zare forest park and Siah Roodbar region (Mazandaran)

Keywords

study of distribution and identification of some of edible fungi in Shahid Zare forest park and Siah Roodbar region (Mazandaran)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014509,
author = {Zokaei, Mahmood and Tabasi, Elaheh and , },
title = {study of distribution and identification of some of edible fungi in Shahid Zare forest park and Siah Roodbar region (Mazandaran)},
booktitle = {سومین همایش علمی پژوهشی قارچهای خوراکی ایران},
year = {2007},
location = {IRAN},
keywords = {study of distribution and identification of some of edible fungi in Shahid Zare forest park and Siah Roodbar region (Mazandaran)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T study of distribution and identification of some of edible fungi in Shahid Zare forest park and Siah Roodbar region (Mazandaran)
%A Zokaei, Mahmood
%A Tabasi, Elaheh
%A ,
%J سومین همایش علمی پژوهشی قارچهای خوراکی ایران
%D 2007

[Download]