علوم غذایی و تغذیه, دوره (7), شماره (3), سال (2010-4) , صفحات (28-35)

عنوان : ( کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب )

نویسندگان: اسماعیل عطای صالحی , محمدحسین حدادخداپرست , سید حسن لامع , محمدباقر حبیبی نجفی , سید حسن فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب

کلمات کلیدی

تخمیر سرکه سیب هسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017948,
author = {اسماعیل عطای صالحی and حدادخداپرست, محمدحسین and سید حسن لامع and حبیبی نجفی, محمدباقر and سید حسن فاطمی},
title = {کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب},
journal = {علوم غذایی و تغذیه},
year = {2010},
volume = {7},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-0123},
pages = {28--35},
numpages = {7},
keywords = {تخمیر سرکه سیب هسته خرما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب
%A اسماعیل عطای صالحی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A سید حسن لامع
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A سید حسن فاطمی
%J علوم غذایی و تغذیه
%@ 2008-0123
%D 2010

[Download]