شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

Title : ( Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat )

Authors: , Morteza Behnam Rassouli , , , Hesam Dehghani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat

Keywords

Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018008,
author = {, and Behnam Rassouli, Morteza and , and , and Dehghani, Hesam},
title = {Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat
%A ,
%A Behnam Rassouli, Morteza
%A ,
%A ,
%A Dehghani, Hesam
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]