بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hesam Dehghani


موارد یافت شده: 121

1 - Expression profile analysis of two antisense lncRNAs to improve prognosis prediction of colorectal adenocarcinoma (چکیده)
2 - Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
3 - Down-regulation of HaIr1 during induced differentiation of embryonal carcinoma P19 cells (چکیده)
4 - Meiotic initiation in chicken germ cells is regulated by Cyp26b1 and mesonephros (چکیده)
5 - The design and application of a bacterial ghost vaccine to evaluate immune response and defense against avian pathogenic Escherichia coli O2:K1 serotype (چکیده)
6 - Expression and purification of a subfamily-2 dromedary-derived nanobody by affinity purification of tag-free proteins (چکیده)
7 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
8 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
9 - Ultrastructure of ovarian germ cells in the ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
10 - CRISPR/Cas9 Knockout Strategies to Ablate CCAT1 lncRNA Gene in Cancer Cells (چکیده)
11 - Immunobiologically relevant level of aflatoxin B1 alters transcription of key functional immune genes, phagocytosis and survival of human dendritic cells (چکیده)
12 - Data on environmentally relevant level of aflatoxin B1-induced human dendritic cells' functional alteration (چکیده)
13 - BORIS: a key regulator of cancer stemness (چکیده)
14 - Equine bone marrow-derived mesenchymal stem cells: optimization of cell density in primary culture (چکیده)
15 - Expression of endogenous retroviruses in pre‐implantation stages of bovine embryo (چکیده)
16 - Construction and Characterization of a New Recombinant Vector to Remove Sulfate Repression of dsz Promoter Transcription in Biodesulfurization of Dibenzothiophene (چکیده)
17 - The Effect of Fetal Bovine Serum on Differentiation of Ovine Myogenic Satellite Cells (چکیده)
18 - Characterization of Truncated dsz Operon Responsible for Dibenzothiophene Biodesulfurization in Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
19 - بررسی تمایز سلولهای عضلانی ماهوارهای گوسفند (چکیده)
20 - Stemness Signature of Equine Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
21 - بهینه سازی و کاربرد یک تست RT-PCR جهت شناسایی رئوویروس پرندگان در واکسن های طیور RT-PCR (چکیده)
22 - Elastic scaffolds derived from aorta support mesenchymal stem cells' maintenance and growth (چکیده)
23 - Glial cell derived neurotrophic factor induces spermatogonial stemcell marker genes in chicken mesenchymal stem cells (چکیده)
24 - Enhancement of chondrogenic differentiation potential of equine adipose tissue- derived mesenchymal stem cells using TGF- β3 and BMP- 6 (چکیده)
25 - Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter (چکیده)
26 - Perspective: Cooperation of Nanog, NF-κΒ, and CXCR4 in a regulatory network for directed migration of cancer stemcells (چکیده)
27 - A bioinformatic approach to check the spatial epitope structure of an immunogenic protein coded by DNA vaccine plasmids (چکیده)
28 - توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایرانی (چکیده)
29 - افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs (چکیده)
30 - Immunotoxicological concerns of mycotoxins with emphasis on permissible levels of aflatoxin B1 and human dendritic cells (چکیده)
31 - Investigating Survival and Differentiation of Mesenchymal Stem Cells to Vascular Cells and Components when Seeded on a Decellularized Aortic Scaffold (چکیده)
32 - Investigation of the Molecular Signature and Spermatogenesis Potential of Newborn Chicken Spermatogonial Stem Cells in vitro (چکیده)
33 - Expression Analysis of BORIS during Retinoic Acid- Induced Differentiation of Mouse Embryonal Carcinoma P19 Cells (چکیده)
34 - Histopathological and Immunohistochemical Rat brain tissue after exposure to mobile phone radiation (چکیده)
35 - Antibody response effect of fusing IgY and C3d gene segments to hemagglutinin9 (H9) gene on influenza DNA vaccines in chicken (چکیده)
36 - GST-M1 is transcribed moreso than AKR7A2 in AFB1-exposed human monocytes and lymphocytes (چکیده)
37 - Employing XIAP to Enhance the Duration of Antigen Expression and Immunity Against an Avian Influenza H5 DNA Vaccine (چکیده)
38 - The molecular signature and spermatogenesis potential of newborn chicken spermatogonial stem cells in vitro (چکیده)
39 - The pluripotency feature of cancer cells; product of a harmony or an output of a disharmony (چکیده)
40 - Efficient TALEN-Mediated Mutagenesis on a Highly Conserved Region of Myostatin Gene in Mouse Embryonic Stem Cells (چکیده)
41 - Morphological development of ovaries in ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
42 - Asymmetrically developed ovaries in embryo of ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
43 - جداسازی و بررسی خصوصیات مولکول هایscFv ضد HER2 با استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی جهت تشخیص سرطان پستان (چکیده)
44 - Expression analysis of BORIS during pluripotent, differentiated, cancerous, and non-cancerous cell states (چکیده)
45 - HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA VIRUS H5N1 NEURAMINIDASE EXPRESSED IN SF9 INSECT CELLS WITH A BACULOVIRUS FREE SYSTEM (چکیده)
46 - Development of An Indirect Enzyme-linked Immunosorb ent Assay (ELISA) for the detection and quantification of avian influ enza A, subtype H5 using a recombinant H5 antigen expressed in sf9 insect cell s (چکیده)
47 - شناسایی سلول های زایای اولیه شناور در خون رویان شترمرغ به وسیله ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی SSEA4 (چکیده)
48 - Morphological development of testes in ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
49 - Cytochrome P450 isoforms are differently up-regulated in aflatoxin B1-exposed human lymphocytes and monocytes (چکیده)
50 - Development of An Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for the detection and quantification of avian influenza A, subtype H5 using a recombinant H5 antigen expressed in sf9 insect cells (چکیده)
51 - Immune dynamics of chicken macrophage-like monocytes following exposure to bacterial ghosts loaded with M2e segment and NP gene as a universal DNA vaccine against avian influenza (چکیده)
52 - Bacterial Ghosts: a promising candidate for vaccine development against gram-negative bacteria and delivery of molecular vaccines against poultry diseases (چکیده)
53 - Production of Bacterial Ghost from Avian Pathogenic E-Coli (APEC), O2K1 Serotype (چکیده)
54 - Computational Analyses for Identification Novel MicroRNAs from Cattle and sheep (چکیده)
55 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش صحرایی (چکیده)
56 - Study of the expression of a pluripotency-associated Long non coding RNA in Embryonic germ cells (چکیده)
57 - شناسایی یک توالی غیر کد شونده بلند در سلول های زایای رویانی (چکیده)
58 - Morphological development of testes in ostrich embryo and newly hatched ostrich chick (چکیده)
59 - Expression dynamics of pluripotency genes in chicken primordial germ cells before and after colonization of the genital ridges (چکیده)
60 - Short communication: Quantitative comparison of iodothyronine deiodinase I and II mRNA expression in ovine tissues (چکیده)
61 - The effect of co-culturing denuded oocytes on the in vitro maturation of bovine cumulus-oocyte complexes (چکیده)
62 - Cartilage-specific gene expression in equine mesenchymal stem cells in response to supplemented medium with growth factors (چکیده)
63 - Development of Testicular Capsule and Rete Ducts in The Ostrich (Struthio camelus) Embryo (چکیده)
64 - Sodium selenite increases the transcript levels of iodothyronine deiodinases I and II in ovine and bovine fetal thyrocytes in vitro (چکیده)
65 - The Effect of TGF- β3 on the in vitro Chondrogenic Differentiation of Equine Adipose -Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
66 - Isolation and characterization of horse bone marrow mesenchymal stem cells for treatment of joint injuries: an animal model for human studies (چکیده)
67 - The effects of cell density in primary culture on isolation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
68 - Microanatomical study of testis in juvenile ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
69 - آزمون قابلیت تمایز آزمایشگاهی سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از مغز استخوان اسب (چکیده)
70 - تأثیر تراکم کشت اولیــه سلول‌های تک‌هسته‌ای جدا شده از مغزاستخـــوان بر جــداسازی سلول‌های بنیادی اســب (چکیده)
71 - بررسی قابلیت تمایز سلول های بنیادی استحصال شده از بافت چربی اسب تحت تاثیر فاکتورهای رشد TGF-β3 و BMP-6 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
72 - Bracken-fern Extracts Induce Cell Cycle Arrest and Apoptosisin Certain Cancer Cell Lines (چکیده)
73 - The effect of age on the chondrogenic differentiation potential of equine adipose-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
74 - A survey on the frequency of Foot-and-Mouth Disease virus carriers in Cattle in North-East of Iran By RT-PCR: implications for revising disease control strategy (چکیده)
75 - بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris (چکیده)
76 - Expression of functional leptin receptor (OB-Rb) mRNA in the sheep tissues (چکیده)
77 - ریه گوسفند گیرنده عملکردی لپتین را بیان می‌کند (چکیده)
78 - Effect of Increasing Amount of Oocyte Secreted Factors on Cumulus Expansion of Bovine Cumulus-Oocyte Complexes (چکیده)
79 - Light and Electron Microscopic Features of the Kidney in Hedgehog (Hemiechinus auritus (چکیده)
80 - بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند (چکیده)
81 - Investigating the Cell Cycle of the Dechloromethane Extract of Pteridium Aquilinum on Bladder Carcinoma Cells (چکیده)
82 - تغییر آرایش کروماتین به عنوان یک مکانیسم اپی ژنتیکی تنظیم کننده پرتوانی (چکیده)
83 - Changes in chromatin fiber density as a marker for pluripotency (چکیده)
84 - بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار (چکیده)
85 - بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار (چکیده)
86 - Generation of an Enriched Pool of DNA Aptamers for a HER2 Overexpressing Cell Line selected by Cell –SELEX (چکیده)
87 - آرایش هسته و مکانیسم های اپی ژنتیکی تعیین کننده سرنوشت سلولی (چکیده)
88 - Investigating the cell cycle of the dechloromethane extract of Pteridium aquilinum on bladder carcinoma cells (چکیده)
89 - بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی Pteridium aquilinum بر روی سلول های کارسینومای مثانه (چکیده)
90 - Alteration of testicular microanatomical parameters in experimental type 1 and type 2 diabetic rat (چکیده)
91 - Leptin mRNA in bovine spermatozoa (چکیده)
92 - بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره دی کلرومتانی Pteridium aquilinum در شرایط in vitro (چکیده)
93 - استفاده از سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی در تحقیقات پایه ای و کاربردی شتر (چکیده)
94 - Investigating the chromatin condensation and DNA damage induced by the Pteridium aquilinum extract on bladder carcinoma cells (چکیده)
95 - اثر هم کشتی سلول های پوششی لوله رحم گاو بر تکوین رویان گاو (چکیده)
96 - Transcript isoforms of promyelocytic leukemia in mouse male and female gametes (چکیده)
97 - Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat (چکیده)
98 - Leptin mRNA is present in bovine ejaculated spermatozoa (چکیده)
99 - Global Chromatin Architecture Reflects Pluripotency and Lineage Commitment in the Early Mouse Embryo (چکیده)
100 - Leptin mRNA expresses in the bull reproductive organ (چکیده)
101 - Optimization and an Introductory Application of a RT-PCR Assay for the Detection of Avian Reoviruses (ARVs) in (چکیده)
102 - An Optimized Degenerate Polymerase Chain Reaction (PCR) for the Detection of Chicken Infectious Anemia Virus (CIAV) in Commercial Poultry Vaccines (چکیده)
103 - نقش اجسام هسته ای PML در کنترل بیان ژن (چکیده)
104 - Organization of chromatin in terminally differentiated tissues (چکیده)
105 - Design and introduction of a nested-PCR based on IS900 geen, for molecular detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in fecal samples (چکیده)
106 - Ethical issues in animal transgenesis (چکیده)
107 - Biochemistry in situ: mapping of proteins in subnuclear domains by energy filtered transmission electron microscopy (EFTEM( (چکیده)
108 - Molecular basis of differential gene expression in the mouse preimplantation embryo (چکیده)
109 - Elucidating chromatin and nuclear domain architecture with electron spectroscopic imaging (چکیده)
110 - Promiscuous global transcription in pluripotent embryonic stem cells (چکیده)
111 - تشخیص مولکولی بیماریها و عوامل بیماریزا (چکیده)
112 - مولکولهای تنظیم کننده داخل سیتوپلاسمی در اغاز زندگی پستانداران (چکیده)
113 - Organization of chromatin in the preimplantation mouse embryo (چکیده)
114 - Cex1p is a novel cytoplasmic component of the Saccharomyces cerevisiae nuclear tRNA export machinery that may play a role in unloading of tRNA from the tRNA nuclear export receptor complex at the NPC (چکیده)
115 - Effects of Disruption of the Embryonic Alkaline Phosphatase Gene on Preimplantation Development of the Mouse (چکیده)
116 - Utp8p Is an Essential Intranuclear Component of the Nuclear tRNA Export Machinery of Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
117 - Expression profile of protein kinase C isozymes in preimplantation mouse development (چکیده)
118 - Subcellular localization of protein kinase C d and 1 affects transcriptional and post-transcriptional processes in four-cell mouse embryos (چکیده)
119 - Organization of chromatin in the interphase mammalian cell (چکیده)
120 - The number of PML nuclear bodies increases in early S phase by a fission mechanism (چکیده)
121 - Mitotic accumulations of PML protein contribute to the re-establishment of PML nuclear bodies in G1 (چکیده)