اولین گردهمایی برنامه ریزی و ساماندهی تولید و عرضه قارچهای خوراکی ایران , 2002-09-08

عنوان : ( کنترل قهوه ای شدن در قارچ های خوراکی )

نویسندگان: فخری شهیدی , محبّت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل قهوه ای شدن در قارچ های خوراکی

کلمات کلیدی

کنترل قهوه ای شدن در قارچ های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019449,
author = {شهیدی, فخری and محبی, محبّت},
title = {کنترل قهوه ای شدن در قارچ های خوراکی},
booktitle = {اولین گردهمایی برنامه ریزی و ساماندهی تولید و عرضه قارچهای خوراکی ایران},
year = {2002},
location = {ايران},
keywords = {کنترل قهوه ای شدن در قارچ های خوراکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل قهوه ای شدن در قارچ های خوراکی
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبّت
%J اولین گردهمایی برنامه ریزی و ساماندهی تولید و عرضه قارچهای خوراکی ایران
%D 2002

[Download]