اولین کنفرانس ملی غذای عملگر ایران , 2006-07-13

عنوان : ( توانایی های خمیر ترش جهت بهبود ارزش تغذیه ای و ایجاد خواص سلامتی بخش در فراورده های غلات )

نویسندگان: علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

های خمیر ترش ارزش تغذیه ای خواص سلامتی بخش فراورده های غلات

کلمات کلیدی

های خمیر ترش ارزش تغذیه ای خواص سلامتی بخش فراورده های غلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019493,
author = {صادقی, علیرضا and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {توانایی های خمیر ترش جهت بهبود ارزش تغذیه ای و ایجاد خواص سلامتی بخش در فراورده های غلات},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی غذای عملگر ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {های خمیر ترش ارزش تغذیه ای خواص سلامتی بخش فراورده های غلات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توانایی های خمیر ترش جهت بهبود ارزش تغذیه ای و ایجاد خواص سلامتی بخش در فراورده های غلات
%A صادقی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J اولین کنفرانس ملی غذای عملگر ایران
%D 2006

[Download]