نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2007-06-12

عنوان : ( ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش )

نویسندگان: فخری شهیدی , علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش

کلمات کلیدی

ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019495,
author = {شهیدی, فخری and صادقی, علیرضا and مرتضوی, سید علی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش},
booktitle = {نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش
%A شهیدی, فخری
%A صادقی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
%D 2007

[Download]