هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور , 2007-11-14

عنوان : ( استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن )

نویسندگان: هما بقائی , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن

کلمات کلیدی

استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019499,
author = {بقائی, هما and شهیدی, فخری and وریدی, محمدجواد},
title = {استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن
%A بقائی, هما
%A شهیدی, فخری
%A وریدی, محمدجواد
%J هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور
%D 2007

[Download]