پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20

عنوان : ( طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مهدی رزمی , علی ناظری , محسن کاهانی , حسین افخمی روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌های مختلف رونق فراوانی یافته است. این گستردگی استفاده از خدمات نیازمند مدیریتی تخصصی است تا با شناختی کامل از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز توانایی هدایت فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات، شرایطی را مهیا کند که هم سازمان دریافت کننده و هم ارائه کننده خدمات از تعاملات انجام شده سود ببرند. یکی از این فرآیندهای اجرایی مدیریت در سطح خدمات یا همان SLM است که پایه اجرایی آن قراردادها در سطح خدمات یا همان SLA می‌باشد. در این مقاله ضمن معرفی این زیر مجموعه از مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و پس از بررسی قرارداد سطح خدمات ده دانشگاه معتبر دنیا و به دست آوردن خصوصیات مربوط به آنها و نظر سنجی از ارایه کنندگان خدمات فعلی یک نمونه فهرست خدمات و قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد نیز ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات, مدیریت در سطح خدمات, کاتالوگ خدمات, قرارداد در سطح خدمات, سازمان دریافت کننده خدمات, ارائه کننده خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019588,
author = {رزمی, مهدی and ناظری, علی and کاهانی, محسن and افخمی روحانی, حسین},
title = {طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت در سطح خدمات، کاتالوگ خدمات، قرارداد در سطح خدمات، سازمان دریافت کننده خدمات، ارائه کننده خدمات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد
%A رزمی, مهدی
%A ناظری, علی
%A کاهانی, محسن
%A افخمی روحانی, حسین
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]