یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

عنوان : ( استخراج و خالص سازی پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هضم آنزیمی پروتئین‌های سفیده تخم بلدرچین با تریپسین )

نویسندگان: احمد آسوده , الهام رشیدی نسب , جمشید خان چمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بشر همواره از خصوصیات مواد غذایی به منظور تسکین دادن یا پیشگیری از بیماری‌ها بهره برده است. پروتئین‌های غذایی منبعی از پپتیدهای فعال زیستی هستند، بنابراین، پپتیدهای زیستی زیادی که برای سلامتی مفیداند را می‌توان از هیدرولیزات‌های پروتئین غذایی، جداسازی نمود. در این تحقیق، در صدد آن هستیم که آیا فرکشن‌های پپتیدی حاصل از هضم آنزیمی سفیده تخم بلدرچین (QEW) می‌تواند در مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیو تانسین (ACE) و در نتیجه کاهش فشار خون مؤثر باشند یا خیر. روش پژوهش: در این مطالعه عصاره‌های پروتئینی QEW در بافر تریس (5/7 =pH) تهیه و سپس به وسیله دور 8000 به مدت 10 دقیقه عمل سانتریفیوژ شد. محلول رویی به وسیله سیستم اولترافیلتراسیون آمیکون و با استفاده از غشاهای 10 و 1 کیلودالتونی فیلتر شدند. محلول فیلتر شده به کمک HPLC خالص سازی شد. یافته‌ها: از میان فرکشن‌های حاصل از جداسازی محلول بالا و پایین غشاء kD 1، فرکشن‌های 4،5 و 6 بالای غشاء 64% و میزان 50 IC در آن‌ها به ترتیب mg/ml 075/0، mg/ml 045/0 و mg/ml 092/0 حاصل شد. بحث و نتیجه‌گیری: در مقایسه با فرکشن‌های مختلف، بیشترین فعالیت مهارآنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین و کمترین 50IC در فرکشن 4 بدست آمد. این پپتید که فعالیت مهار ACE نشان می‌دهد داردی وزن مولکولی پائینی است بنابراین سنتز شیمیای آن براحتی قابل انجام است. بنابراین، در آینده از این پپتیدهای کوچک می‌توان، در صنایع داروسازی و غذایی برای درمان افرادی که از بیماری فشار خون بالا رنج می‌برند، استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, سفیده تخم بلدرچین, کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا, پپتیدهای فعال زیستی, هیدرولیزات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021920,
author = {آسوده, احمد and الهام رشیدی نسب and جمشید خان چمنی},
title = {استخراج و خالص سازی پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هضم آنزیمی پروتئین‌های سفیده تخم بلدرچین با تریپسین},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین, ايران},
keywords = {سفیده تخم بلدرچین، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، پپتیدهای فعال زیستی، هیدرولیزات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج و خالص سازی پپتیدهای فعال زیستی حاصل از هضم آنزیمی پروتئین‌های سفیده تخم بلدرچین با تریپسین
%A آسوده, احمد
%A الهام رشیدی نسب
%A جمشید خان چمنی
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]