بیستمین همایش ملی صنایع غذایی , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی افزودن تراویده (پرمیت) بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی تافی )

نویسندگان: نفیسه واحدی , محمدباقر حبیبی نجفی , سمیرا یگانه زاد , زهره حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود

کلمات کلیدی

به فایل پیوست مراجعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024955,
author = {واحدی, نفیسه and حبیبی نجفی, محمدباقر and یگانه زاد, سمیرا and زهره حسینی},
title = {بررسی افزودن تراویده (پرمیت) بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی تافی},
booktitle = {بیستمین همایش ملی صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {به فایل پیوست مراجعه شود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی افزودن تراویده (پرمیت) بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی تافی
%A واحدی, نفیسه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A یگانه زاد, سمیرا
%A زهره حسینی
%J بیستمین همایش ملی صنایع غذایی
%D 2011

[Download]