ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-12-15

Title : ( تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع )

Authors: toktam shafiee , Mehrdad Fathei , Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini , جواد آخوندیان , jalal mansoori ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع

Keywords

تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025274,
author = {Shafiee, Toktam and Fathei, Mehrdad and Attarzadeh Hosseini, Seyyed Reza and جواد آخوندیان and Mansoori, Jalal},
title = {تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع
%A Shafiee, Toktam
%A Fathei, Mehrdad
%A Attarzadeh Hosseini, Seyyed Reza
%A جواد آخوندیان
%A Mansoori, Jalal
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
%D 2011

[Download]