هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی قدرت (IPEC2007) , 2007-12-03

Title : A Computational Tool for Dispatching Units in Pool-Based ( یک ابزار محاسباتی برای توزیع توان بین واحدها )

Authors: Majid Oloomi Buygi , Ali Karimpour , Naser Pariz ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102582,
author = {Oloomi Buygi, Majid and Karimpour, Ali and Pariz, Naser},
title = {A Computational Tool for Dispatching Units in Pool-Based},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی قدرت (IPEC2007)},
year = {2007},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A Computational Tool for Dispatching Units in Pool-Based
%A Oloomi Buygi, Majid
%A Karimpour, Ali
%A Pariz, Naser
%J هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی قدرت (IPEC2007)
%D 2007

[Download]